Форма за подаване на искания за упражняване на права от субекти на данни по Общия регламент относно защитата на данните

Исканията чрез тази платформа се подават лично от субектите на данни.

Личните данни, които ни предоставяте във връзка с Вашето искане, ще се обработят за установяването на Вашата самоличност, разглеждането, изготвянето и изпращането на отговор на Вашето искане. Искането и отговорът към него ще се съхраняват до изтичането на сроковете за упражняване на права по съдебен или административен ред.

Данните за контакт, посочени във Вашето искане, може да се използват и за бъдеща комуникация с Вас във връзка с настоящото искане.

Моля да се запознаете с информацията за обработване на лични данни, публикувана на интернет страницата на администратора на лични данни, до когото подавате искането.

Полета, маркирани със *, са задължителни.


Ако изберете получаване на отговора на хартиен носител, същият ще бъде изпратен на посочения от Вас адрес за кореспонденция, а ако изберете получаване на отговор по имейл, ще Ви бъде изпратен на посочената от Вас електронна поща. Данните за Вашия телефонен номер, ако ни предоставите такъв, може да се използват за комуникация във връзка с настоящото искане.